Dịch vụ ☰

Triệt Lông

Triệt lông

Sử dụng chùm ánh sáng với các xung năng mang tính chọn lọc len lỏi tới từng gốc nang lông tiêu huỷ và làm mất dinh dưỡng giúp nang lông đê dàng loại bỏ ra khỏi bề mặt da.